TAX FINANSE RACHUNKOWOŚĆ EDUKACJA TWÓRCZOŚĆ Spółka z o.o.

Biuro Obsługi Klienta
81-820 Sopot, ul. 23 Marca 77C

SPRZEDAŻ SZKOLEŃ
tel. +48 501 445 384
piotr@taxszkolenia.pl

www.tax.taxszkolenia.pl

+48 501 650 580
e-mail: sekretariat@taxszkolenia.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000204512
REGON 193032295
NIP 585-14-05-573

Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Bank Spółdzielczy w Sztumie
Rachunek nr 84 8309 0000 0067 4627 2000 0010