Szkolenie Zawodowe - księgowa,
projekt unijny PO KL pt."System interwencyjnych szkoleń zawodowych w powiecie lęborskim w ramach Priorytetu VII/...